ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت بیماری های خودایمنی

پاورپوینت بیماری های خودایمنی

پاورپوینت بیماری های خودایمنی

ژنتیک: ژنهای HLA و ژنهای دیگر. بیشتر بیماریهای خود ایمن چند ژنی هستند. عوامل مستعد کننده دیگر: شامل عفونتها، ضربه، واکنشهای متقاطع و… عوامل موثر در خود ایمنی عوامل مستعد کننده خود ایمنی تقسیم بندی بیماریهای خود ایمن

مشاهده فایل