پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه

پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه

پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه

پاورپوینت ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه شامل ۵۸ اسلاید می باشد. شامل: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در حسابداری میانه،ترازنامه یا صورت وضعیت مالی،مفاهیم حاکم بر ترازنامه،طبقه بندی ترازنامه،آشنایی با نحوه تهیه ترازنامه،تعریف حسابداری،ترازنامه،دارایی های جاری،حسابها و اسناد دریافتنی تجاری Bala ce sheet،، و منابع. ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه واحد تجاری در یک زمان مشخص فراهم می کند.ترازنامه شکل بسط داده شده معادله اساسی حسابداری است . از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالی واحد تجاری در یک مقطع زمانی معین است آن را (( صورت وضعیت مالی )) نیز می نامند. ترازنامه به همراه سایر صورت های مالی اساسی در پایان دوره مالی تهیه می شود و همان طوری که قبلا نیز اشاره شد مربوط به یک مقطع زمانی معین است .لذا تاریخ گذاری ترازنامه برای یک مقطع زمانی مشخص مثلا ۱۳۰۰٫۱۲٫۲۹ می باشد. اقلام ترازنامه غالبا براساس ویژگی های مشترک آن ها طبقه بندی می شوند.نوع طبقه بندی ، عناوین هر یک از طبقات و تعداد اقلام هر طبقه به اندازه واحد تجاری ، ماهیت عملیات آن و گستردگی و حدود استفاده از صورت های مالی بستگی دارد. در ترازنامه عموما دارایی ها گزارش می شوند.بنابراین دارایی ها به ترتیب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و بدهی ها براساس زمان سر رسید طبقه بندی و گزارش می شوند.بنابراین دارایی هایی که زودتر به وجه نقد تبدیلمی شوند ایتدا نوشته می شوند و پس از آن دارایی های دیگر که دیرتر به وجه نقد تبدیل می شوند گزارش می گردند. همچنین بدهی هایی که موعد سر رسید آن ها زودتر است اول نوشته می شوند و بعد از آن ها بدهی هایی که سر رسیدشان دیرتر است آورده می شوند. داراییها : الف) داراییهای جاری ب ) داراییهای بلند مدت شامل: سرمایه گذاریهای بلند مدت اموال، ماشین آلات و تجهیزات داراییهای نامشهود سایر داراییها مخارج انتقالی به دوره های آتی بدهیها : الف) بدهی های جاری ب ) بدهی های بلند مدت حقوق صاحبان سهام سرمایه صرف (کسر) سهام اندوخته ها سود (زیان) انباشته دارایی جاری عبارت است از وجه نقد و یا داراییهای دیگری که به طور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری یا دوره مالی، هر کدام که طولانی تر باشد مصرف شده یا به وجه نقد تبدیل شده و یا فروخته شود.

مشاهده فایل