س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت جنگ نرم

پاورپوینت جنگ نرم

پاورپوینت جنگ نرم

فهرست پاورپوینت: (شامل ۸۲ اسلاید)

روش های دشمنی و جنگ
تعریف قدرت نرم
تعریف تهدید نرم
تعریف جنگ نرم (Soft War)
اهداف راهبردی چهارگانه استکبار جهانی از نگاه رهبر معظم انقلاب
تعریف جنگ نرم از نگاه مقام معظم رهبری
ماهیت جنگ نرم در برابر نظام اسلامی
عوامل شکل گیری جنگ نرم
فرآیند شکل گیری جنگ نرم
ویژگی های جنگ نرم
مدل مفهومی جنگ نرم
تبیین نقش ها در صحنه جنگ نرم
جدول مقایسه جنگ سخت و جنگ نرم
فرآیند تکوین جـنگ نرم (استنتاج از دیدگاه مقام معظم رهبری)
فرایند نفوذ و تأثیرگذاری جنگ نرم
اهداف جنگ نرم
ابزارهای جنگ نرم
بازیگران اصلی براندازی نرم
رسانه ها، بازیگران مهم جنگ نرم
شبکه‌سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران
منابع انسانی در جنگ نرم
محورهای مختلف برای براندازی نرم
چرایی جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری
شیوه ها و تاکتیک های جنگ نرم
مهم ترین تاکتیک های کلی جنگ نرم از نگاه مقام معظم رهبری
مهم ترین محورهای عملیات روانی دشمن در کلام رهبر معظم انقلاب
آسیب شناسی زمینه های وقوع جنگ نرم
طراحی و اداره جنگ
آرایش صحنه مقابله با جنگ نرم
اهداف مقابله با جنگ نرم
اصول و قواعد اساسی مقابله با جنگ نرم
روش های مقابله با جنگ نرم دشمن براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری
الزامات مقابله با جنگ نرم

مشاهده فایل