پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت صورت گردش وجوه نقد در حسابداری میانه

پاورپوینت صورت گردش وجوه نقد در حسابداری میانه

پاورپوینت صورت گردش وجوه نقد در حسابداری میانه

پاورپوینت صورت گردش وجوه نقد در حسابداری میانه شامل ۵۰ اسلاید می باشد. فهرست: صورت گردش وجوه نقد در حسابداری میانه،صورت گردش وجوه نقد،جریانهای نقدی،بهای تمام شده سرمایه گذاری،مفهوم صورت گردش وجوه نقد،ساختار صورت گردش وجوه نقد،گردش وجوه نقد،فعالیتهای عملیاتی ،بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختنی ،مالیات بر درآمد و منابع می باشد. عبارتست از موجودی نقدی و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد. بهای تمام شده سرمایه گذاری بهای تمام شده یک سرمایه گذاری شامل قیمت خرید سهام به علاوه مخارج تحصیل از قبیل کارمزد کارگزار ، حق الزحمه و عوارض و مالیات خرید می باشد . چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده سود تضمین شده یا سود سهام تعلق یافته و دریافت نشده باشد ، بهای تمام شده عبارت از بهای خرید پس از کسر هرگونه سود تعلق یافتۀ دریافت نشده خواهد بود . سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری ) ۱٫ برای قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی. ۲٫ بیان نحوه ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و تعیین کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری. ۳٫ کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته جریانهای نقدی آتی. ۴٫ انعکاس رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن. به طور کلی در حسابداری صورتهای مالی به ۴ دسته ی ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی میشوند. در ایران صورتهای مالی تاپیش از انقلاب تنها محدود به ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت سود وزیان انباشته بود. از آنجا که صورت سود وزیان برمبنای حسابداری تعهدی است، ممکن است سود خالص جریان نقد عملیات را به خوبی نشان ندهد وگاهی ممکن است شرکت سود خالص و رو به رشد داشته باشد ولی به دلیل عدم توانایی درایجاد جریان نقد دچار مشکل اساسی و ورشکستگی شود که برای رفع این مشکلات از صورت جریان وجوه نقد که براساس مبنای نقدی تهیه میشود استفاده شده است. صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس موظف به گزارش ان است. مزایای اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات سایر اجزای صورتهای مالی اساسی عدم تاثیر پذیری صورت جریان وجوه نقد از برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحد تجاری موجب می شود ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحد تجاری مختلف را افزایش دهد.

مشاهده فایل