ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت عفونت مجاری ادراری

پاورپوینت عفونت مجاری ادراری

پاورپوینت عفونت مجاری ادراری

فهرست پاورپوینت: (شامل ۲۷ اسلاید)

همه گیری شناسی
سبب شناسی
ریسک فاکتورهای UTI
انواع عفونت های ادراری
مطالعات آزمایشگاهی و تصویربرداری
روش های نمونه گیری
نکاتی در خصوص U/A
روش های تصویربرداری
افتراق پیلونفریت از Lower UTI
درمان
منابع

مشاهده فایل