چ. آذر ۲۰ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت مدارهای الکترونیکی

پاورپوینت مدارهای الکترونیکی

پاورپوینت مدارهای الکترونیکی

فهرست پاورپوینت: (شامل ۱۸۶ اسلاید با عکس و نمودار)

معرفی عناصرالکتریکی و روابط آنها

مدارهای معادل نورتن و تونن

قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف

روشهای ولتاژ-گره و جریان-خانه

مدارهای مرتبه اول

مدارهای مرتبه دوم

مشاهده فایل