د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت چینه شناسی

پاورپوینت چينه شناسی

پاورپوینت چینه شناسی

پاورپوینت چینه شناسی شامل ۳۴۰ اسلاید می باشد. فصل اول تعریف چینه شناسی،رخساره ها و ناپیوستگی هدف کلی : آشنا شدن با تعریف چینه شناسی ، نمونه برداری ، ساختهای رسوبی و … تعریف چینه شناسی وارتباط آن با سایر شاخه های علم زمین شناسی چینه شناسی عبارت است از بررسی سنگهای لایه ای(و توده ای) ازنظرتوالی زمان زمین شناختی وترتیب قرارگرفتن آنها به روی هم،گسترش جغرافیایی، تطابق و هم ارزی لایه ها با یکدیگر، حوادثی که بر لایه ها گذشته،ودیگرمشخصه های موجود درسنگها چینه شناسی تقریبا با تمام شاخه های علم زمین شناسی درارتباط است، ولی ارتباط آن با بعضی شاخه ها مانند دیرین شناسی، سنگ شناسی، زمین شناسی ساختمانی و زمین شناسی اقتصادی آشکارتر است. در صورتی که فسیل های مشخص دوره ها یا دوران های گذشته زمین شناسی را در بین لایه های رسوبی پیدا نکند و با ساختهای رسوبی مفید هم که ممکن است در بین لایه های رسوبی وجود داشته باشد برخورد نکند،بدون استفاده از شواهد اطراف،یعنی نقاط مجاور که قبلا وضعیت همین لایه ها را در آنجا تشخیص داده، تشخیص سطح بالا و پایین طبقات و در نتیجه طبقات جدیدتر و طبقات قدیم تر مشکل خواهد بود. نداشتن اطلاعات در زمینه فسیل شناسی یا پیدا نشدن فسیلهای مفید در بین لایه ها و نیز نبودن نشانه های دیگر چون ساختهای رسوبی سبب می شود که نتوانیم در صحرا و در موقع کار زیر و روی طبقات و در نتیجه طبقات جدیدتر و قدیم تر را مشخص کنیم. در اینجا لازم است با نمونه برداری از لایه های سنگها و استفاده از فسیلهای میکروسکوپی یا استفاده از روش های رادیواکتیو در آزمایشگاه، سنگهای جدیدتر و قدیم تر را معلوم کرد. در موقع مطالعه ی یک منطقه از نظر چینه شناسی،زمین شناسان باید به تغییرات و جا به جاییهایی که بر اثر عوامل زمین شناختی ساختمانی به وجود آمده نیز توجه کنند. در اکتشاف و استخراج سوختهای فسیل و دیگر منابع معدنی که به زمین شناسی اقتصادی مربوط می شود نیز چینه شناسی دارای اهمیت است و زمین شناسانی که در جستجوی سوختهای فسیل مثل زغال سنگ ونفت اند ازچینه شناسی به مقدار زیاد استفاده می کنند. چینه شناسی همچنین در مطالعات آب شناسی و پی بردن به ذخایر آبهای زیر زمینی کاربرد دارد. به این ترتیب که با بررسی چینه شناسی هر منطقه و معلوم کردن لایه های نفوذپذیر و نفوذناپذیر و همچنین مشخص کردن سنگهایی که درز و شکاف بیشتری دارند می توان مناطقی را که احتمال آبدهی بیشتری دارند مشخص و سپس چاه حفر کرد. 

مشاهده فایل