د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان شامل ۲۴ سوال و با فرمت پی دی اف و در ۴ صفحه می باشد که در قالب طیف لیکرت به همراه توضیحات مربوطه در خصوص سوالات مرتبط با ۶ بعد مدیریت دانش است. پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش در سازمان مشتمل بر ۲۴ سوال است که در سال ۲۰۰۳ توسط شرون لاوسون ساخته شده است.
شش بعد قابل سنجش در این پرسشنامه عبارتند از:
۱- دانش آفرینی
۲- جذب دانش
۳- سازماندهی دانش
۴- ذخیره دانش
۵- انتشار دانش
۶- کاربرد دانش

این فایل از سایت منبع حذف شده است.