ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 شامل ۳ صفحه و با فرمت word  می باشد. این آزمون ۲۸ سوال دارد که چهار زیرمقیاس را در بر می گیرد. هر زیرمقیاس، هفت سوال دارد. سیستم نمره گذاری سوالات از ۰ تا ۳ را در برمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس، از ۰ تا ۲۱ متغیر است. نمره ۰ تا ۷، نشانه وضع وخیم پاسخگو است. ۷ تا ۱۴، وضعیت در آستانه بیماری را نشان می دهد و نمره ۱۴ تا ۲۱، نشانگر وضع سلامتی پاسخگو است. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیرمقیاس به دست می آید. فردی که در مجموع از چهار زیر مقیاس نمره ۰ تا ۲۸ دریافت می کند، وضعیت وخیمی دارد. نمره ۲۸ تا ۵۶ وضعیت در آستانه بیماری پاسخگو را نشان می دهد و فردی که نمره ۵۶ تا ۸۴ را کسب می کند از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار است. برای بررسی سلامت روانی، از پرسشنامه (مقیاس) ۲۸ سوالی سلامت روانی گلدبرگ (۲۸) GHQ استفاده شده است.

مشاهده فایل