س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

این پرسشنامه با فرمت ورد و (مطابق با شاخص های مدل لیدکا) یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی ۲۸ سوال برای سنجش ابعاد زیر است:

– تفکر سیستمی: سوالات ۱ تا ۶

– عزم استراتژیک: سوالات ۷ تا ۱۴

– پیشروی بر اساس رویکرد علمی: سوالات ۱۵ تا ۱۷

– فرصت طلبی هوشمندانه: سوالات ۱۸ تا ۲۴

– تفکر در زمان: سوالات ۲۵ تا ۲۸

سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند و منبع نیز در درون متن ذکر شده است.

مشاهده فایل