د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت دارای ۱۹ سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در ۵ بعد زیر است:

– تعهد به کارکنان: سوالات ۱ تا ۴
– تعهد به ارباب رجوع: سوالات ۵ تا ۸
– تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط زیست: سوالات ۹ تا ۱۲
– تعهد به قوانین و مقررات: سوالات ۱۳ تا ۱۵
– تعهد به جامعه: سوالات ۱۶ تا ۱۹

سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

مشاهده فایل