ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه بررسی و اندازه گیری عملکرد سرورهای DNS توسط ابزار Jmeter و WireShark

پروژه بررسی و اندازه گیری عملکرد سرورهای DNS توسط ابزار Jmeter و WireShark

پروژه بررسی و اندازه گیری عملکرد سرورهای DNS توسط ابزار Jmeter و WireShark

این پروژه در قالب فرمت ورد می باشد. فهرست گزارش : مقدمه. ۳ پلاگین ها و برنامه های استفاده شده در این تست. ۳ معرفی Exteras Set. 4 این فایل حاوی پلاگین UDP Request می باشد. که درخواست های UDP با این پلاگین انجام می شود.. ۴ معرفی exteraslib. 4 این کتابخانه حاوی کلاس DNS Java Decoder است که حاوی پلاگین CSV Data Set Config می باشد.. ۴ معرفی Standard. 4 معرفی server agnet. 4 این ابزار یک سرور DNS واقعی موجود در شبکه مانند سرورهای مرتبط با شرکت Google را مورد آزمون قرار می دهد. بدین منظور این ابزار را همراه با جیمیتر بر روی یک ماشین اجرا کرده و منابع موجود در ماشین اجرا کننده جیمیتر را مانیتور می کند. ۴ معرفی ابزار Wireshark. 5 ویژگی ها ۵ اینترفیس کاربر. ۶ منو. ۸ صفحه‌ی لیست پکت. ۹ صفحه‌ی جزییات پکت. ۱۰ صفحه‌ی بایت‌های پکت. ۱۱ تعریف پروتکل UDP.. 12 اندازه گیری عملکرد سرور DNS از دو دیدگاه. ۱۲ آزمون استاتیک سرورDNS برای اطمینان از شبیه سازی صحیح درخواست های DNS توسط جیمتر. ۱۲ استفاده از فایل CSV مرتبط با DNS Server ها برای انجام یک آزمون داینامیک با مقیاس پذیری بالاتر. ۱۸ به کار بردن MultiThread و بررسی عملکرد سرور DNSاز طریق پلاگین های Listener. 23 مانیتور عملکرد منابع سرور. ۳۱ تغییر در نرخ درخواست های سرور DNS.. 36

مشاهده فایل