س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه درس اجزای محدود ( تحلیل تیر به صورت تنش مستوی با استفاده از المان های چهار ضلعی ۴ گرهی )

پروژه درس اجزای محدود ( تحلیل تیر به صورت تنش مستوی با استفاده از المان های چهار ضلعی 4 گرهی )

پروژه درس اجزای محدود ( تحلیل تیر به صورت تنش مستوی با استفاده از المان های چهار ضلعی ۴ گرهی )

یک پروژه فوق العاده کامل شامل :
۱٫ فایل ورد توضیحات فارسی + شکل + فرمول ها+ محاسبات+ توضیحات خط به خط فایل متلب + مقایسه با آباکوس

۲٫ فایل نرم افرار متلب

۳٫ فایل نرم افزار آباکوس

توجه شود المان ۴ گرهی است.

مشاهده فایل