س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه طراحی برج اتمسفریک

پروژه طراحی برج اتمسفریک

پروژه طراحی برج اتمسفریک

پروژه طراحی برج اتمسفریک شامل ۱۴۰ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول :
۱٫عملیات انتقال جرم ۱
۲٫انواع تقطیر ۴
۳٫عملیات سیستم نیمه پیوسته ۸
۴٫خوراک مطلوب در برج ۹
۵٫ سیستمهای دو جزئی ۱۰
۶٫عملیات تقطیر چند جزئی ۱۰
۷٫ سیستمهای تقطیر و فرعیات آن ۱۳
۸٫فرعیات بر ج تقطیر ۱۳
۹٫انواع جوش آورنده ها ۱۳
۱۰٫تقطیر در خلا ۱۸
فصل دوم :
۱٫قوانین مربوط به تعادل ۲۱
۲٫فشار بخار اشباع ۲۱
۳٫دیاگرام های فازی ۲۶
۴٫نمودار تعادل در فشار ثابت ۲۸
۵٫اثر فشار بر نمودار تعادل بخار- مایع در فشار ثابت ۳۰
۶٫انحرافات مثبت از حالت ایده آل ۳۱
۷٫مینیمم نقطه جوش در مخلوطهای هم جوش ۳۲
۸٫انحلال پاره ای ۳۳
۹٫مایعات نامحلول درهم – تقطیر به کمک بخار آب ۳۵
۱۰٫ماکزیمم نقطه جوش در مخلوطهای هم جوش ۳۶
۱۱٫متغیر های موثر بر روی ضریب اکتویته ۳۸
فصل سوم : اصول مربوط به تقطیر مداوم
قوانین مربوط به تقطیر مداوم ۴۰
مینیمم تعداد سینی ها ۵۰

فصل چهارم : طراحی مکانیکی سینی ها
۱٫طراحی مکانیکی سینیها ۶۷
۲٫انواع سینی ها و کاربرد آنها ۶۷
۳٫عملیات انتقال جرم بر روی سینی ها ۷۱
۴٫طراحی سینی های کلاهک دار ۷۶
۵٫موضوعات طراحی ۷۷
۶٫آرایش سینی ها ۸۰
۷٫زهکشی مایع ۸۴
۸٫قطر برج ۹۰
۹٫فاصله بین سینی ها و اندازه وفاصله سوراخ ها ۹۲
۱۰٫افت فشار سینی خشک ۹۲
فصل پنجم : برج تقطیراتمسفری (تحت فشار)
۱٫آنالیز نفت خام و اجزاء آن ۹۴
۵٫روش محاسبه برای تعین مشخصات نفت خام ۱۰۴
۶٫خواص عمومی اجزاء نفتی ۱۱۰
۷٫ میزان بازدهی محصول بالا سری ۱۱۱
۸٫ تقطیر محصولات ۱۱۱
۹٫ خواص محصولات ۱۱۴
۱۰ اساس طراحی فرآیند ۱۱۴
۱۱٫ تخمین شرایط عملیاتی برج ۱۲۲
۱۲٫ اولین محصول جانبی ۱۲۲
۱۳٫ محاسبات سینی بالایی ۱۲۴
۱۴٫ محاسبات مینیمم رفلاکس ۱۲۶
۱۵٫ تخمین دمای سینی پایینی در شرایط مینیمم رفلاکس ۱۲۷
۱۶٫ محاسبه قطر برج ۱۳۰
۱۷٫ مشخصات عمومی برجهای سینی دار ۱۳۰
۱۸٫ فواصل سینی ها از یکدیگر ۱۳۱
۲۰٫ سینی های غربالی۱۳۵

این فایل از سایت منبع حذف شده است.