د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه طراحی و مدلسازی کمپرسورها در صنایع نفت و گاز

پروژه طراحی و مدلسازی كمپرسورها در صنايع نفت و گاز

پروژه طراحی و مدلسازی کمپرسورها در صنایع نفت و گاز

پروژه طراحی و مدلسازی کمپرسورها در صنایع نفت و گاز شامل ۱۴۶ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
کمپرسور ها
فصل اول
فشار ( Pressure )
حجم ( Volume
قوانین گازها Gas Laws
رابطه بین فشار ، حجم و درجه حرارت
نسبت تراکم (Comperssion Ratio)
درجه حرارت ( Temperature )
گرمای حاصل از تراکم ( Heat Of Compression )
فرآیند آدیاباتیک :
مقایسه فرآیند ایزوترمال و آدیاباتیک
ظرفیت کمپرسور
فرآیند پلی تروپیک :
محاسبه نیرو بوسیله آنتالپی
محاسبه نیرو از روی نمودار (P – V )
Volumetric flow rate :
بازده ایزنتروپیک در مقابل پلی تروپیک
انواع کمپرسورها(( Compressors ))
کمپرسور های سانتریفیوژ
فصل دوم
معایب کمپرسورهای سانتریفیوژ
کمپرسورهای گریز از مرکز
کنترل ظرفیت
تعداد پروانه ها و سرعت (( NUMBER OF MPERES AND SPEED ))
کمپرسورهای رفت و برگشتی ( Reciprocating )
قطعات اصلی کمپرسورهای رفت و برگشتی :
سیستم خنک کنندگی ( Cooling System )
سیستم خنک کنندگی با آب ( Water Cool System )
سیستم خنک کنندگی با هوا ( Air Cool System )
سیستم روغن کاری ( Lubrication System )
((انواع سوپاپهای کمپرسور رفت و برگشتی))
کنترل فشار خروجی کمپرسور
معایب کمپرسورهای رفت و برگشتی
تعیین و تشخیص موتورهای رفت و برگشتی
* محاسبات مربوط به کمپرسورهای رفت و برگشتی
حجم جابجایی پیستون
راندمان (بازده) حجم کل (Total Voumetric Efficiency )
عوامل حاکم بر حجم راندمان کمپرسور :
تغییرات راندمان حجم با تغییر فشار مکش و تخلیه
نسبت تراکم ( COMPRESSION )
تأثیر عبور سایش گاز ( Wire drawing )
* تأثیر گرم شدن سیلندر
توان کمپرسور
توان واقعی کمپرسور
سرعت دورانی کمپرسور
تعیین بازده حجم کل
تأثیر نشت گاز از سوپاپها و پیستون
راندمان مکانیکی ( Mechanical Efficiency )
ساختمان کمپرسورهای رفت و برگشتی :
فصل سوم
سیلندرها
پیستونها
سوپاپ مکش و تخلیه
سرعت پیستون و میل لنگ
قطر سیلندر و کورس پیستون
فصل چهارم
میل لنگ ، شاتون ، یاتاقانها
کمپرسورهای تقویت فشار گاز (سلار)
اصول کارکرد
موج سریع
طریقه خودکار جلوگیری از ایجاد موج سریع
انتخاب کمپرسور
طراحی
بدنه کمپرسور
اجزاء مرحله ها
نشت بندها ، یاتاقانها ،‌ محورها
مجموعه محور
مجموعه محور چرخنده کمپرسور سلار
مجموعه روغنکاری ، گاز سپری نشت بندی و روغن نشت بندی
مجموعه ‌قطعات کمپرسور
اتصالات برای سرویس
یاتاقانهای انتهای ورودی و جریان گاز و روغن
یاتاقانهای انتهای خروجی و جریان گاز و روغن نشت بند
کنترل کمپرسورها ( Control of Compressors )
فصل پنجم
واحدهای سانتریفوژ ( CENTRIFUGAL UNITS )
واحدهای رفت و برگشتی ( RECIPROCATION UNITITS )
محافظ خفه کننده ( Shut protection ) :
برنامه کامپیوتر
منابع

مشاهده فایل