د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه فرودگاه درس ساختمان داده ها

پروژه فرودگاه درس ساختمان داده ها

پروژه فرودگاه درس ساختمان داده ها

کد درخواست این پروژه Airport-A میباشد. این پروژه کنترل اتوماتیک باند فرودگاه درس ساختمان داده ها است که شامل مدیریت پرواز و فرود هواپیماهای در حال فرود و یا پرواز در یک باند است و با استفاده از ساختمان و صف و توابع نوشته شده است. گزارش پر یا خالی بودن باند ، پرواز یا فرود هواپیما در یک لیست نمایش داده میشود و دارای یک تایمر است که با استفاده از آن در طول برنامه هواپیماهایی برای فرود یا پرواز در صف قرار می گیرند. با استفاده از تابع Random یک عدد تصادفی تولید میشود که تعداد و نوع فرود یا پرواز هواپیماها را مشخص می نماید. به علت بهینه سازی مصرف سوخت ، اولویت با هواپیماهایی است که قصد فرود دارند.

این فایل از سایت منبع حذف شده است.