د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه نمک زدایی نفت

پروژه نمک زدایی نفت

پروژه نمک زدایی نفت

پروژه نمک زدایی نفت شامل ۵۲ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول
نمک زدایی نفت
هدف از نمک زدایی
فواید نمک زدایی
بازیابی ثانویه نفت
نمک زدایی از نفت
میزان نمک زدایی
روش های نمک زدایی
نحوه جدا سازی آب نمک همراه نفت
شرح مختصری از کارواحدهای بهره برداری و نمک زدایی
مشکلات وجود آب نمک در نفت
نحوه جدا سازی آب نمک همراه نفت
عوامل مهم در ته نشین شدن آب نمک همراه نفت
عوامل موثر در پایداری محلول آب نمک موجود در نفت
روشهای جدا سازی نمک همراه نفت
فصل دوم
نحوه کار دستگاههای موجود در واحد های نمکزدایی
مخزن نوسانگیر
تلمبه های تقویتی
دستگاه گرم کننده نفت
نمک گیر برقی
آب شیرین تزریقی
برج جذب اکسیژن
مخزن ذخیره آب شیرین
مخزن کف گیر
مخزن آب زائد
فصل سوم
شرح مختصر از گاز ، برق ، و آزمایشهای واحدها ی نمکزدایی
مسیر آب شستشو دهنده
برج تفکیک کننده اکسیژن
دستگاه تصفیه کننده
تئوری نمک زدایی توسط نیروی الکتریسیته

مشاهده فایل