د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه کراکینگ هیدروکراکینگ هیدروتریتینگ

پروژه کراکینگ هیدروکراکینگ هيدروتريتينگ

پروژه کراکینگ هیدروکراکینگ هیدروتریتینگ

فهرست مطالب:

مقدمه

کراکینگ

کراکینگ حرارتی

کلیاتی در مورد کراکینگ حرارتی

فناوری جدید کراکینگ کاتالیزوری

کراکینگ و هیدروکراکینگ کاتالیزی

کراکینگ کاتالیستی

احیای مجدد کاتالیست

انواع کاتالیست های کراکینگ

ارزیابی کاتالیت

کاربرد نانوکاتالیست‌ها در کراکینگ کاتالیستی فرایندهای پالایش نفت

فرایند کراکینگ کاتالیستی

حمل و نقل بشکه های کاتالیست

الک کردن کاتالیست

ریختن کاتالیست در آکتور

مدلسازی سینتیکی واکنشهای هیدروکراکینگ کاتالیستی پارافین مایع

جریانات دو فازی در درون لوله ها

اندازه گیری توزیع زمان اقامت کاتالیست در محفظه احیاء کراکینگ

کاتالیستی بستر سیال

هیدروکراکینگ

واکنشهای هیدروکراکینگ

کاتالیتهای فلزی پایه

تغییر نیکل توسط گوگرد

کاتالیستهای اکسید اسیدی ـ پلاتین برای هیدورکراکینگ

احیای مجدد کاتالیست

حمل و نقل بشکه های کاتالیست

الک کردن کاتالیست

ریختن کاتالیست در آکتور

پالایش نفت خام

مشاهده فایل