د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی EKG

پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی EKG

پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی EKG

پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی شامل:

– راهنمای تصویری نصب ۱۲ لید قلبی

– نمایش رابطه بین فعالیت قلب و نوار قلبی

– شکل طبیعی ۱۲ لید قلبی در یک نوار قلبی استاندارد

– نمایش فواصل و قطعات مورد نیاز روی نوار قلبی

– اشکال مختلف کمپلکس QRS

– مشخصات کاغذ نوار الکتروکاردیوگرام

– ۱۰ گام تفسیر نوار قلبی، مراحل صحیح تفسیر نوار قلبی

– نحوه محاسبه تعداد ضربان قلب از روی نوار الکترو

– سیر انفارکتوس قلبی روی نوار ( ایسکمی، اینجری، MI )

– تغییرات موج T و قطعه ST

– آریتمی های سینوسی

– آریتمی های دهلیزی

– آریتمی های بطنی

– بلوک های قلبی

– تعیین محل انفارکتوس قلبی از روی نوار قلبی

– تعیین محور الکتریکی قلب

مشاهده فایل