ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی بیمه ایران

گزارش كارآموزی بیمه ایران

گزارش کارآموزی بیمه ایران

فهرست مطالب: (شامل ۴۵ صفحه Word) (مدیریت دولتی)

فصل اول

مقدمه

بیمه ایران ۲

مقدمه ۳

تاریخچه بیمه ۴

آغاز حرفه ی بیمه گری ۴

تاریخچه بیمه در ایران ۴

بیمه شرکت سهامی بیمه ایران ۵

فصل دوم

آشنایی با بیمه ایران

آشنایی با بیمه ایران ۸

فلسفه تاسیس ۸

اهداف شرکت ۸

توان مالی شرکت ۹

موضوع فعالیت شرکت ۹

توان فنی و تخصصی ۹

پرسنل و کارشناسان ۱۰

اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه ۱۱

شفافیت و صداقت ۱۱

حفظ کرامت انسانی ۱۲

رعایت حقوق اجتماعی ۱۲

شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵ ۱۳

خدمات بیمه ای ۱۶

بیمه عمر و سرمایه گذاری ۱۶

چرا باید از بیمه های عمر و سرمایه گذاری استفاده کنیم؟ ۱۷

جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین برای سن های ۱ تا ۴۵ سالگی ۱۹

بیمه آتش سوزی ۲۰

بیمه درمان گروهی ۲۱

درمان گروهی ۲۱

اهدای دو جایزه بین المللی به شرکت بیمه کارآفرین ۲۱

فصل سوم

فعالیت های انجام شده توسط کارآموز

معرفی محل کارآموزی ۲۵

پس فلسفه بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟ ۲۶

اهداف شرکت ۲۸

توان مالی شرکت ۲۸

موضوع فعالیت شرکت ۲۸

توان فنی و تخصصی ۲۹

پرسنل و کارشناسان ۲۹

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی بیمه ایران