ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در راه آهن

گزارش كارآموزی در راه آهن

گزارش کارآموزی در راه آهن

فهرست مطالب: (شامل ۴۶ صفحه Word) (رشته مدیریت صنعتی)

گزارش کارورزی راه آهن ۱

پیشگفتار ۱

میزان رضایت دانشجو از این دوره ۱

فصل اول

مقدمه

مقدمه ۳

راه آهن سراسری ۴

تکمیل خطوط ریلی ۴

ساخت و توسعه خطوط ریلی ۵

بهره‌برداری ۵

فصل دوم

معرفی محل کارآموزی

چشم انداز ۸

ماموریت سازمان ۸

نمودار تشکیلاتی ۹

ادارات کل و دفاتر ستادی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۹

فصل سوم

فعالیت های انجام شده توسط کارآموز

صنعت ریل سازی راه آهن ۱۳

تاریخچه تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ۱۳

تعمیر و نگهداری به روش سنتی در شرکت راه آهن ۱۵

تعریف سوزن ۱۶

آچار کشی ( پیچ شروپ ، پابند ، اتصالی ، پیچهای ریل هادی و انگشتیها) ۲۱

تعویض تراورس چوبی ۲۴

لایروبی کانال ،لایروبی  پل ها و تقویت اطراف آن ۲۶

فنر کوبی ۲۶

علف زنی در مناطق کویری بوته زنی ۲۷

دیلم کاری ۲۷

تنظیم عرض خط ۲۸

شیروانی سازی ۲۸

آچار کشی پابند ریل ۲۹

آچار کشی پیچ شروپ ۲۹

زوال ریزی ترانشه ۲۹

تقویت خاکریز ، تقویت سیل بند ها ۳۰

آچار کشی پیچ اتصالی ۳۰

تعویض اتصالی ۳۰

تعویض پیچ و مهره اتصالی ۳۰

ماسه روبی خط ۳۱

نصب تابلو ها ۳۲

پارامترهای تعمیرات و نگهداری در شبکه راه آهن ۳۳

فصل چهارم

پیشنهادات و نتایج

نتیجه  گیری

نقاط ضعف ۳۵

نقاط مثبت ۳۵

منابع ۳۷

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی در راه آهن