د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در روابط عمومی بانک ملت

گزارش كارآموزی در روابط عمومی بانک ملت

گزارش کارآموزی در روابط عمومی بانک ملت

فهرست مطالب : (شامل ۴۶ صفحه Word)

مقدمه ۸

بیان مسئله ۸

اهمیت و ضرورت روابط عمومی ۱۰

تاریخچه روابط عمومی ۱۲

پیدایش روابط عمومی نوین در جهان ۱۲

تعریف روابط عمومی ۱۳

روابط عمومى در ایران ۱۵

تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات ۱۶

نقدی بر شیوه کار مدیران روابط عمومی ۱۷

روابط عمومی خلاق ۱۹

روابط عمومی‌ ها و شرایط محیط بیرونی سازمان ۲۰

شش عقل و بصیرت سازمان‌ های یادگیرنده ۲۰

تاریخچه بانک ملت ۲۳

منشور اخلاقی ۲۳

بخش هایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت ۲۳

نمودار سازمانی ۲۵

شرح وظایف کلی روابط عمومی بانک ملت ۲۶

واحد روابط عمومی ۲۹

گزارشی از عملکرد واحد با توجه به بودجه و امکانات ۳۰

بولتن کاری بانک ملت ۳۰

سنجش رضایت مشتریان ۳۱

نشریات منتشر شده توسط روایط عمومی بانک ملت ۳۲

تلاش روابط عمومی بانک برای گسترش کتابخانه ۳۲

گزارش ارتباطات درون و برون سازمانی ۳۳

خدمات ویژه همکاران ۳۴

مرکز روابط عمومی بانک ملت ۳۴

کمک و همیاری به مددجویان بدهکار (در جرایم غیر عمد)۳۶

گزارشی از پروژه های انجام شده ۳۸

نقد و پیشنهاد روابط عمومی بانک ملت ۳۹

نقاط ضعف ۳۹

نقاط قوت ۳۹

منابع ۴۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی در روابط عمومی بانک ملت