ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در شرکت نساجی و فرش نگین قطب راوند

گزارش كارآموزی در شركت نساجی و فرش نگین قطب راوند

گزارش کارآموزی در شرکت نساجی و فرش نگین قطب راوند

فهرست مطالب:  (شامل ۴۶ صفحه Word)

پیشگفتار ۶

میزان رضایت دانشجو از این دوره ۶

فصل اول ۹

مقدمه ۹

گزارش کارآموزی در شرکت نگین فرش ۱۰

خط مشی کیفیت ۱۰

فصل دوم ۱۴

معرفی محل کارآموزی ۱۴

شرکت نساجی و فرش نگین ۱۵

اهداف فرش نگین ۱۵

چشم انداز فرش نگین ۱۶

چارت سازمانی شرکت نگین فرش ۱۸

منشور اخلاقی ۱۹

فصل سوم ۲۰

فعالیت های انجام شده توسط کارآموز ۲۰

نحوه ی اپراتوری دستگاه ۲۱

فینیشر Finisher 21

رینگ Ring 22

اتوکنر ۲۲

بهره وری نیروی کار و مکانیزه های افزایش آن ها ۲۳

عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار ۲۳

کنترل کیفیت جامع ۲۷

بررسی تقسیم کار ۲۹

تعریف جدول تقسیم کار ۳۰

ایجاد خطرات جانی برای کارکنان ۳۵

پایین آمدن کیفیت محصولات ساخته شده ۳۵

طراحی محل کار از نظر ارگودرفر ۳۵

کار کردن به صورت ایستاده یا نشسته ۳۵

طراحی محل کار از دیدگاه فیزیولوژی ۳۶

محدوده بحث ۳۹

نکات مرتبط با بکارگیری نیروی انسانی ۴۱

اهداف اجرایی سیستم پیشنهادها ۴۳

فصل چهارم ۴۶

جمع بندی و ارائه پیشنهادات ۴۶

نقاط قوت و ضعف ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۷

نقاط ضعف شرکت نگین فرش ۴۷

نقاط مثبت ۴۷

پیشنهادات ۴۸

نتیجه گیری ۴۹

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نساجی و فرش نگین قطب راوند