د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

فهرست مطالب: (شامل ۵۳ صفحه Word) (رشته مدیریت)

بانک کشاورزی ۸

بانک در یک نگاه ۸

معرفی بانک ۸

بانک در یک نگاه – چشم اندازها ۸

چشم انداز بانک کشاورزی ۸

بیانیه ماموریت بانک کشاورزی ۸

چکیده دستاوردها و افتخارات ملی و بین‌ المللی ۹

روابط عمومی ۱۰

خدمات برجسته و مسئولیت‌ های اجتماعی بانک ۱۱

ساختار سازمانی ۱۳

اساسنامه بانک کشاورزی ۱۴

شرایط افتتاح انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری ۲۷

مدارک لازم برای گشایش انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری ۲۷

نحوه استفاده از حساب ۲۷

ویژگی های عمومی حسابهای سپرده سرمایه گذاری ۲۸

انواع سپرده‌ های سرمایه گذاری مدت دار ( کوتاه مدت و بلند مدت )۲۸

سپرده قابل تقسیم و قابل انتقال ۲۹

طرح آتیه ۳۰

آتیه ۳۰

طرح آتیه بانک کشاورزی ۳۰

خدمات ارزی ۳۱

عملیات خرید و فروش ارز ( اسکناس و نقود بیگانه )۳۲

حوالجات ارزی مشتریان ۳۳

عملیات اعتبارات اسنادی ۳۳

بروات اسنادی ۳۳

ضمانتنامه های ارزی ۳۴

ارائه انواع خدمات ارزی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ۳۵

عملیات مشاوره و راهنمایی مشتریان به منظور تسهیل عملیات بانکی بین المللی ۳۵

سایر خدمات ۳۵

سیستم نوبت دهی ۳۶

سیستم بانکداری اینترنتی ۳۷

خدمات بانکداری اینترنتی ۳۷

نکات امنیتی استفاده از بانکداری اینترنتی (Internet Banking)40

تماس با ما ۴۲

روابط عمومی ۴۵

معرفی ۴۵

معرفی درخواست قرار ملاقات ۴۹

خدمات ویژه بانک کشاورزی برای زنان ۵۰

ایران کارت ۵۱

فرم درخواست صدور ایران کارت ۵۳

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی بانک کشاورزی