ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی بهره برداری از نفت

گزارش کارآموزی بهره برداری از نفت

گزارش کارآموزی بهره برداری از نفت

گزارش کارآموزی بهره برداری از نفت شامل ۱۲۲ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مقدمه ای بر تاریخچه نفت
جگونگی انجام عملیات حفاری و ساختمان داخلی چاه
فصل دوم
بررسی ادوات و دستگاههایی که در بهره برداری به کار برده می شوند
انواع شیرها (شیرهای دروازه ای ، سماوری ، یک طرفه ، ایمنی ، خودکار ، برقی خلاء ، سرعتی ، سوزنی ، ایمنی سطحی
انواع اوتیس
کنترل کننده ها
دستگاههای اندازه گیری
سیستم های کنترل کننده
جدا کننده سر چاه

دستگاههای تفکیک (SEPERATORS )
مخازن (TANKS )
برج تفکیک هیدروژن سولفوره H S
فصل سوم
چاه نفت
شیرهای جانبی
 فشار سنج ، شیر نمونه گیری ، حرارت سنج ، گودال سوخت
لوله سوخت ،حوضچه چاه ، صفحه کاهنده
شیر اصلی تحتانی ، شیر اصلی فوقانی ، شیر ایمنی سطحی
طرز بستن شیر اوتیس نوع (UX )
لوله انحراف دهنده
حصار سر چاه ، بتونهای مهار کننده
فصل چهارم
دستگاههای تفکیک سر چاهی
وسایلی که بر روی یک دستگاه سر چاهی نصب می کنند
عوامل مؤثر بر تفکیک گاز از نفت
انواع سیستم کنترل کننده سر چاهی
سیستم کنترل دستگاه تفکیک سر چاه همراه با تلمبه های تقویتی

طریقه راه اندازی SEPERATOR همراه با تلمبه های تقویتی
فصل پنجم : واحد بهره برداری
فشار سنج و حرارت سنج ، شیرهای نمونه گیری
فشار سنج ، شیر ایمنی سطحی
چند راهه
مجموعه دستگاههای تفکیک (BANKS )
سیستم کنترل بنکها
سیستم کنترل برج تفکیک
سیستم کنترل فشار مخزن بهره برداری و آزمایش
سیستمهای کنترل مخازن بهره برداری و آزمایش
دستگاههای نشان دهنده
سیستم کنترل مخزن نوسانگیر
مخزن نوسانگیر
مخزن موازنه
اشکالاتی که ممکن است درعملیات تفکیک یک واحد بهره برداری بوجود آید

مشاهده فایل