د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

فعالیت اصلی شرکتی که در آم اقدام به گذراندن دوره کارآموزی گشته است، عبارت است از: ارائه خدمات کامپیوتری ، مکانیزاسیون ، تحلیل طراحی ساخت و پیاده سازی سامانه های کاربردی نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط. شرکت قادر به انجام سایر فعالیت های سرمایه گذاری ، مشاوره ای ، فنی و بازرگانی و اموری مانند عیب یابی سیستم ، ارتقاع سیستم ، نصب ویندوز های گوناگون ، نصب برنامه های راه انداز ، نصب تمامی برنامه های کاربردی ، تعمیر برخی قطعات سیستم و تایپ از جمله فعالیت های شرکت کامپیوتری ارس رایانه میباشد. من در تاریخ ………. کارآموزی خود را شروع کردم و از گذراندن دوره کارآموزی در آن شرکت راضی بودم. در شرکت فوق تمامی فعالیت های کامپیوتری اعم از نصب ویندوز ، اسمبل سیستم کامل ، نصب کلیه برنامه های کاربردی و تعمیر بعضی از قطعات و غیره انجام می شد و میتوانست مکان فوق العاده ای بر هر کسی اعم از دانشجو و .. باشد، من هم به این امور که مرتبط با رشته خودم بود علاقه زیادی داشتم.

فهرست مطالب : (شامل ۵۵ صفحه با فرمت ورد)

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول ۳

۱-۱- معرفی محل کارآموزی ۳

۱۲– معرفی کل شرکت کامپیوتری ۳

۱-۳- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ۳

۱-۴-فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی ۴

فصل دوم ۵

۲-۱- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی ۵

۲-۲- تعریف فعالیت های واگذار شده ۵

فصل سوم ۱۴

۳-۱- مشکل ۱ ۱۴

۳-۲- راحل سریع ۱ ۱۴

۳-۳- راحل سریع ۲ ۱۴

۳-۴- مشکل ۲ ۱۵

۳-۵- راحل سریع ۱ ۱۵

۳-۶- راحل سریع ۲ ۱۵

۳-۷- اداره ای به نام آفیس ۱۶

۳-۸- راحل سریع ۱۷

۳-۹- بوق های کامپیوتری ۱۸

۳-۱۰- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ۲۹

۳-۱۱- برای تمیز کردن cd-drive 23

۳-۱۲- خرابی فن هی کیس کامپیوتری ۲۷

۳-۱۳- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ۳۵

فرم گزارش کار هفتگی ۳۶

فرم گزارش کار ماهانه ۴۵

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل ۴۸

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز ۵۱

ارزیابی نهایی کارآموزی ۵۴

این فایل از سایت منبع حذف شده است.