ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات – سیستم ارتعاشی جامع

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات - سیستم ارتعاشی جامع

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات – سیستم ارتعاشی جامع

فهرست مطالب: (شامل ۱۳ صفحه با فرمت Word)

پاندول ساده:
تئوری آزمایش
وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش
روش انجام آزمایش
انجام آزمایش و محاسبات
برای پاندول فلزی
برای پاندول چوبی

پاندول فلزی:
هدف آزمایش
تئوری آزمایش
پاندول میله ای
روش انجام آزمایش
پاندول میله ای با طول ۸۰۰mm
انجام محاسبات
مقایسه پاندول میله ای و پاندول ریسمانی با مرکز جرم یکسان

پاندول با طول کاهش یافته:
تئوری آزمایش
طراحی پاندول میله ای با پریود ۲s

آزمایش با پاندول برگشت پذیر:
روش انجام آزمایش
اندازه گیری شتاب جاذبه (g)

پاندول چوبی:
هدف آزمایش
پاندول چوبی با لغزنده

پاندول با دو تکیه گاه ریسمانی:
تئوری آزمایش
مقایسه پاندول ساده و پاندول با دو تکیه گاه
تاثیرات جرم بر پاندول با دو تکیه گاه

مشاهده فایل