ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ، بالانس اجرام رفت و برگشتی

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ، بالانس اجرام رفت و برگشتی

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ، بالانس اجرام رفت و برگشتی

فهرست مطالب: (شامل ۱۹ صفحه با فرمت Word)

مقدمه و هدف آزمایش
نکات مهم
تئوری آزمایش
نیروهای ناشی از گاز
نیروهای جرمی
نیروهای جرمی یک موتور تک سیلندر
سینماتیک
توضیحاتی در مورد بالانس موتور و محاسبه نیروهای اولیه و ثانویه
موتورهای چهارسیلندر خطی
نیروهای جرمی
نیروهای جرمی در موتورهای چندسیلندر
انجام آزمایش
ثبت نتایج

بخشی از گزارش کار:

دستگاه ماکت چهار سیلندر TM180 برای ملاحظه نیرو ها و گشتاور های جرمی آزاد  یک موتور رفت و برگشتی به کار برده میشود. نیرو ها و گشتاورهای ناشی از یک موتور میتواند به صورت سیگنالهای الکتریکی درآیند و می توان آنها را در یک اسیلوسکوپ مشاهده نمود. بوسیله تحلیل فوریه با یک تحلیل گر مناسب این نیروها و گشتاورها تعیین می شوند.بنابراین هدف این آزمایش محاسبه نیروها و گشتاورها هم از طریق آزمایش و هم از طریق تئوری و در نهایت مقایسه این دو می باشد.

مشاهده فایل