فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

فهرست پایان نامه: (شامل ۹۷ صفحه Word)

فصل اول ۱

مقدمه ۱

تاریخ ورزش در ایران ۱

ورزش در ایران باستان ۱

ورزش در ایران قدیم ۳

ورزش در ایران معاصر ۴

توریسم ۶

جهانگردی چیست؟ ۷

تاریخ جهانگردی ۸

جهانگردی داخلی ۸

جهانگردی بین المللی ۱۰

فصل جهانگردی خارجی ۱۱

جهانگردی داخلی در ایران ۱۱

فصل دوم  14

تجربه ها ۱۴

نمونه ها و مصادیق راه گشا ۱۴

بررسی نمونه ها ۱۵

۲-۱ مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره ۱۵

۲-۲ مجموعه ورزشی رفسنجان ۱۶

۲-۳ مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه ۱۷

۲-۴ استادیوم المپیک گواندنگ ۱۸

۲-۵ مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون ۱۹

۲-۶ استخر شنای سرپوشیده بیوتی ۲۰

فصل سوم  21

بررسی اقلیم مورد نظر ۲۱

۳-۱ میزان بارندگی ۲۱

۳-۲ مطالعات زمین لرزه در یزد ۲۳

۳-۳ تاریخچه و وضع موجود ۲۳

۳-۴ نتیجه و پیشنهاد ۲۴

۳-۵ تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری ۲۴

۳-۶ مشکلات اقلیمی در شهر یزد ۲۵

۳-۷ مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد ۲۶

۳-۸ اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک ۲۶

۳-۹ اشاره ۲۹

۳-۱۰ نتیجه ۳۲

بررسی سایت مورد نظر ۳۴

فصل چهارم ۴۰

ضوابط و استانداردهای طراحی ۴۰

۴-۱ مجموعه های ورزشی ۴۰

۴-۲ فضاهای ورزشی ۴۱

۴-۲-۱ خصوصیات اصلی کف های ورزشی ۴۱

۴-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی ۴۲

۴-۳-۱- فضاهای ورزشی ۴۲

ورزش ۴۲

ملاحظات اولیه ۴۳

۴-۳-۲ بازی تنیس ۴۴

۴-۳-۳ بازی بسکتبال ۴۵

۴-۳-۴ بازی والیبال ۴۵

۴-۳-۵ تنیس روی میز ۴۶

۴-۳-۶ بازی هندبال ۴۷ 

۴-۳-۷ بازی بدمینتون ۴۷

۴-۳-۸ بدنسازی ۴۸

۴-۳-۹ بازی اسکواش ۴۸

۴-۳-۱۰ پیست اسکیت ۴۹

۴-۳-۱۱ دوچرخه سواری ۵۰

۴-۳-۱۲ استخر شنا ۵۰

۴-۳-۱۳ استخر آموزشی (کودکان) ۵۲

۴-۳-۱۴ استخر های مسابقه ۵۲

۴-۳-۱۵ استخر تفریحی ۵۲

۴-۳-۱۶ سونا ۵۳ 

۴-۵ فضاهای تفریحی ۵۳

۴-۵-۱ بیلیارد ۵۴

۴-۵-۲ بازیهای کامپیوتری ۵۴

۴-۵-۳ سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ۵۴

۴-۶ برنامه ریزی فضایی ۵۷

۴-۶-۱ بخش ورزشی ۵۷

۴-۶-۲ فضاهای فرهنگی ۵۸

۴-۷ شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی ۶۱

۴-۷-۱ سالن سرپوشیده ورزشی ۶۱

۴-۷-۲ سالن ورزشهای آبی ۶۴

۴-۷-۳ زمینهای روباز ورزشی ۶۶

۴-۷-۴ پیست اسکیت ۶۶

۴-۷-۵ جاده تندرستی ۶۶

۴-۷-۶ مسیر دوچرخه سواری ۶۷

۴-۷-۷ پارک بازی کودکان ۶۷

۴-۷-۸ سالن بیلیارد ۶۸

۴-۷-۹ بازیهای کامپیوتری و کافی نت ۶۹

۴-۷-۱۰ آمفی تئاتر سرپوشیده ۷۰

۴-۷-۱۱ گالری ۷۱

۴-۷-۱۲ رستوران ۷۲

۴-۷-۱۳ بخش مدیریتی و اداری ۷۴

۴-۷-۱۴ بخش تجاری ۷۶

۴-۷-۱۵ پارکینگ ۷۶

۴-۷-۱۶ تأسیسات ۷۷

۴-۷-۱۷ رفاهی – خدماتی ۷۷

۴-۸ خلاصه برنامه ۷۹

منابع لاتین ۸۲

مشاهده فایل

.

.

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان