فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

رویکردی بر تکنیک های نوین هزینه یابی

رویکردی بر تکنیک های نوین هزینه یابی

رویکردی بر تکنیک های نوین هزینه یابی

چکیده-مقدمه-حسابداری مدیریت-هدف حسابداری مدیریت، مثلث استراتژیک-مدیریت هزینه-هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)-مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)-هدف مدیریت بر مبنای فعالیت-مقایسه دو روش ABM و سنتی-وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت-بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)-مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی-هزینه یابی هدف (Target Costing)-اهداف هزینه یابی هدف-مزیت های هزینه یابی هدف-هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه-هزینه یابی کایزن (KAIZEN)-مراحل اجرای طرح هزینه یابی کایزنی-نتایج کاربرد هزینه یابی کایزن درکاهش بهای تمام شده-هزینه یابی کیفیت (QC)-نتیجه گیری

مشاهده فایل