فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی میزان ترس از امتحانات در دانش آموزان

مقاله بررسی میزان ترس از امتحانات در دانش آموزان

مقاله بررسی میزان ترس از امتحانات در دانش آموزان

فهرست مقاله: (شامل ۱۸۵ صفحه Word)

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۳

۱-۱- مقدمه ۳

۱ – ۲ – بیان مساله ۵

۱ – ۳ – اهمیت مساله ۵

۱ – ۴ – اهداف پژوهش ۸

۱-۴-۱- اهداف عام ۸

۱-۴-۲- اهداف خاص ۹

۱ – ۵ – سوالات پژوهش ۹

۱ – ۶ – فرضیه های پژوهش ۱ ۱۰

۱ – ۷ – متغیر های پژوهش ۱۰

۱ – ۸ – تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۱

خلاصه فصل اول ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش ۱۴

۲ – ۱ – مبانی نظری پژوهش ۱۴

۲ – ۱ – ۱ – تعاریف اضطراب  14

۲ – ۱ – ۲ – انواع اضطراب و نگرانی ۱۵

۲ – ۱ – ۳ – علائم و نشانه های اضطراب ۱۷

۲ – ۱ – ۴ – آثار اضطراب ۱۹

۲ – ۱ – ۵ – ریشه های اضطراب ۲۱

۲ – ۱ – ۶ – اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی ۲۹

۲ – ۱ – ۷ – راه های غلبه بر اضطراب ۳۱

۲ – ۱ – ۸ – تعریف اضطراب امتحان ۳۲

۲ – ۱ – ۹ – امتحان و اضطراب ۳۳

۲ – ۱ – ۱۰ – امتحان چیست ؟ ۳۴

۲ – ۱ – ۱۱ – ارزشیابی مستمر ، نه امتحان سنتی ۳۵

۲ – ۱ – ۱۲ – روز های امتحان و نگرانی های آن ۳۸

۲ – ۱ – ۱۳- دانش آموزان و روز های امتحان ۳۹

۲ – ۱ – ۱۴ – هدف ارزشیابی و امتحان ۴۰

۲ – ۱ – ۱۵ – چگونگی سوالات امتحان و اضطراب دانش آموزان ۴۲

۲ – ۱ – ۱۶ – انواع اضطراب امتحان ۴۳

۲ – ۱ – ۱۶ – ۱ – اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده ۴۳

۲ – ۱ – ۱۶ – ۲ – اضطراب ناتوان کننده ۴۴

۲ – ۱ – ۱۷ – عوامل ایجاد اضطراب امتحان ۴۵

۲ – ۱- ۱۷ – ۱ – عوامل فردی و شخصیتی ۴۵

۲ – ۱ – ۱۷ – ۲ – عوامل آموزشگاهی و جامعه ای ۴۸

۲ – ۱ – ۱۷ – ۳ – عوامل خانوادگی ۵۰

۲ – ۱ – ۱۸ – نظریه دانشمندان درباره اضطراب امتحان ۵۱

۲ – ۱ – ۱۹ – راه کار هایی برای مقابله بر اضطراب امتحان ۵۳

۲ – ۲ – تحقیقات انجام یافته در ایران و جهان ۵۸

خلاصه ی فصل دوم ۶۲

فصل سوم: روش پژوهش ۶۴

۳-۱- مقدمه ۶۴

۳ –۲– روش انجام پژوهش ۶۴

۳ – ۳ – جامعه آماری ۱ ۶۵

۳ – ۴ – حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۵

۳ – ۵ – روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶

۳ – ۶ – ابزار پژوهش ۶۶

۳-۷- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری ۶۹

۴-۱- مقدمه ۶۹

۴ – ۲ – تجزیه و تحلیل کمی داده ها ۷۰

۴ – ۳- تجزیه و تحلیل کیفی داده ها ۹۸

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری ۱۰۱

۵ –۱- بحث ۱۰۱

۵ – ۲ – پیشنهادات ۱۰۳

۵ – ۳ – محدودیت های تحقیق ۱۰۶

فهرست منابع ۱۰۸

پیوست ها ۱۱۲

پرسشنامه ۱۱۲

Abstract115

فهرست جداول

جدول ۲-۱- علائم جسمانی – روانی اضطراب ۱۸

جدول ۳-۱- جدول شماه گویه های متغیرهای پژوهش ۶۷

جدول۴-۱- توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران می شوم ۷۰

جدول۴-۲- توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران می شوم ۷۱

جدول۴-۳- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم ۷۲

جدول۴-۴- توزیع فراوانی قبل از امتحان خیلی نگرانم ۷۳

جدول۴-۵- توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران میشوم ۷۴

جدول۴-۶- توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم ۷۵

جدول۴-۷- توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم ۷۶

جدول۴-۸- توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است ۷۷

جدول۴-۹- توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوالهایی بپرسد و جواب غلط بدهم میترسم ۷۸

جدول۴-۱۰- توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست ۷۹

جدول۴-۱۱- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم ۸۰

جدول۴-۱۲- توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد ۸۱

جدول۴-۱۳- توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند ۸۲

جدول۴-۱۴- توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم ۸۳

جدول۴-۱۵- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود ۸۴

جدول۴-۱۶- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می ترسم ۸۵

جدول۴-۱۷- توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم ۸۶

جدول۴-۱۸- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم ۸۷

جدول۴-۱۹- توزیع فراوانی هنگامیکه معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می ترسم ۸۸

جدول۴-۲۰- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم ۸۹

جدول۴-۲۱- توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه میشوند ۹۰

جدول۴-۲۲- توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد ۹۱

جدول۴-۲۳- توزیع فراوانی از امتحان می ترسم ۹۲

جدول۴-۲۴- توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد ۹۳

جدول۴-۲۵- توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد ۹۴

جدول۴-۲۶- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد ۹۵

جدول۴-۲۷- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یک ۹۶

جدول۴-۲۸- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو ۹۶

جدول۴-۲۹- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سه ۹۶

جدول۴-۳۰- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار۹۷

جدول۴-۳۱- جدول ANOVA97

جدول۴-۳۲- رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بینی۹۷

جدول۴-۳۳- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش۹۸

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران می شوم ۷۰

نمودار۴-۲- توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران می شوم ۷۱

نمودار۴-۳- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم ۷۲

نمودار۴-۴- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم ۷۳

نمودار۴-۵- توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران میشوم ۷۴

نمودار۴-۶- توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم ۷۵

نمودار۴-۷- توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم ۷۶

نمودار۴-۸- توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است ۷۷

نمودار۴-۹- توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوالهایی بپرسد و جواب غلط بدهم میترسم ۷۸

نمودار۴-۱۰- توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست ۷۹

نمودار۴-۱۱- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم ۸۰

نمودار۴-۱۲- توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد ۸۱

نمودار۴-۱۳- توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند ۸۲

نمودار۴-۱۴- توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم ۸۳

نمودار۴-۱۵- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود ۸۴

نمودار۴-۱۶- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می ترسم ۸۵

نمودار۴-۱۷- توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم ۸۶

نمودار۴-۱۸- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم ۸۷

نمودار۴-۱۹- توزیع فراوانی هنگامیکه معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می ترسم ۸۸

نمودار۴-۲۰- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم ۸۹

نمودار۴-۲۱- توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه می شوند ۹۰

نمودار۴-۲۲- توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد ۹۱

نمودار۴-۲۳- توزیع فراوانی از امتحان می ترسم ۹۲

نمودار۴-۲۴- توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد ۹۳

نمودار۴-۲۵- توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد ۹۴

نمودار۴-۲۶- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد ۹۵

مشاهده فایل فروشنده ۵۰۵۹۲ 

مشاهده فایل فروشنده ۵۰۶۷۸

.

.

دانلود مقاله بررسی میزان ترس از امتحانات در دانش آموزان