فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

پاورپوینت حسابداری مدیریت (مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت حسابداری مديريت (مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت حسابداری مدیریت (مفاهیم مدیریت هزینه و رفتار هزینه)

پاورپوینت حسابداری مدیریت شامل ۱۰۷ اسلاید می باشد. لین می دانست که باغداری او آشفته است در حالی که فروشهای خدمات باغداری لین مداوم رشد می کرد ، منافع با شتاب افزایش داشت بدون سقوط برای ۳ سال. لین سرگشته شده بود دربارۀ کاهش در سودها زیرا او باور داشت سازمان او همه چیز را درست انجام داده بود. او برای آموزش مردم اجرت می داد ومطمئن بود که بعد از آموزش مستمر آنها جذب شرکت می شوند. برای خدمات باغداری مرسوم، لین هزینه ای کرده بود که بر قیمت بازار غالب بود، برای خدمات ویژه او بازار واقعی برا ی خودش داشت و به نظر می آمد برای داشتن همه تجارت او بایستی قیمت همه مخارج را در دست داشته باشد- این را می رساند که او برای خدماتش مخارج اضافی نداشته باشد.

مشاهده فایل