فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

پرسشنامه فضیلت سازمانی ( مقیاس کامرون و همکاران ، ۲۰۰۴ )

پرسشنامه فضیلت سازمانی ( مقیاس کامرون و همکاران ، 2004 )

پرسشنامه فضیلت سازمانی ( مقیاس کامرون و همکاران ، ۲۰۰۴ )

پرسشنامه فضیلت سازمانی یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۲۰۰۴ توسط کامرون و همکاران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با ۱۵ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است و ابعاد خوشبینی، اعتماد، همدردی، انسجام و بخشش را مورد سنجش قرار می دهد. با فرمت ورد و قابل ویرایش

این فایل از سایت منبع حذف شده است.