فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

گزارش کارآموزی شیمی در پالایشگاه آبادان

گزارش کارآموزی شیمی در پالایشگاه آبادان

گزارش کارآموزی شیمی در پالایشگاه آبادان

فهرست مطالب : (شامل ۳۱ صفحه Word)

تاسیس پتروشیمی

محصولات پتروشیمی

پتروشیمی بعد از انقلاب

معرفی

انجام واکنش

واکنش های اصلی در کوره

ساختمان کوره

ظرف خنک کننده QUENCH POT

فشرده کردن گاز

اسید زدایی و تبدل استیلن

خشک کننده ها و سردسازی خوراک

خشک کننده ها

خالص سازی و جداسازی محصولات از یکدیگر

پروپان زدایی

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی شیمی در پالایشگاه آبادان